Aktuel finansiel viden

Finans/Invest er et finansieringstidsskrift, der publicerer artikler om investering, finansiering og kapitalformidling samt den lovgivning, der knytter sig hertil. Finans/Invest bygger bro mellem teori og praksis. Læserne præsenteres i tidsskriftet for den nyeste viden på det finansielle område.

Læs mere

Papirversion og historisk artikelbase

Tidsskriftet trykkes i en abonnementsbaseret papirversion, som kan bestilles fra Finans/Invests Butik på denne hjemmeside. Alle artikler bliver lagret i forlagets Artikelbase. Alle har adgang til denne artikelbase med søgefaciliteter på hjemmesiden. Fra hjemmesiden Butik kan der købes rettigheder til at hente elektroniske versioner af artikler, der er mindst et år gamle.

Læs mere

Gratis for medlemmer af Finansforeningen/CFA Society Denmark

Foreningerne har overtaget udgiverrettighederne fra den 1. januar 2014 og sender herefter tidsskriftet gratis til medlemmerne i elektronisk form.

Læs mere

Tidsskriftet Finans/Invest

Finans/Invest bygger bro mellem teori og praksis. Læserne præsenteres i tidsskriftet for den nyeste viden på det finansielle område. Tidsskriftets forfattere er typisk enten forskere fra universiteter og handelshøjskoler med interesse for erhvervslivets vilkår eller medarbejdere i den finansielle sektor med forskningsmæssige interesser. Tidsskriftet udkommer 6 gange årligt.