Artikler

Finans/Invest – Årsrapport 2016

Titel: Finans/Invest - Årsrapport 2016 Forfatter: Ken L. Bechmann Udgivelse: 2017 - nr. 1 Antal sider: 1 Traditionen tro vil årets første nummer indeholde en årsrapport for Finans/Invest. Det følgende præsenterer en række nøgletal vedr. tidsskriftet i 2016 sammenlignet med de to foregående år. Samtidig benyttes lejligheden til at sende en stor tak til de mange personer, der […]

IFB’s anbefalinger om ansvarlige investeringer

Titel: IFB's anbefalinger om ansvarlige investeringer Forfattere: Anders Klinkby Udgivelse: 2017 - nr. 1 Antal sider: 1 IFB har indført brancheanbefalinger om minimumsniveau for ansvarlige investeringer i investeringsfonde. I denne korte artikel kommenterer IFB på den kritik, der blev rejst af anbefalingerne i lederen i Finans/Invest 6/16.

Manglende likviditet i obligationsmarkederne?

Titel: Manglende likviditet i obligationsmarkederne? Forfattere: Jens Dick-Nielsen Udgivelse: 2017 - nr. 1 Antal sider: 5 Denne artikel ser på likviditeten på obligationsmarkederne og effekten af ny regulering. For amerikanske virksomhedsobligationer finder artiklen, at likviditeten er lavere i dag end inden krisen. Market makerne er i dag mindre villige til at holde obligationerne på deres balance, og det […]

Duplik: MSolvens – Thomas Sangill/Danmarks Nationalbank

Titel: Duplik: MSolvens - Thomas Sangill/Danmarks Nationalbank Forfattere: Anders Grosen og Johannes Raaballe Udgivelse: 2017 - nr. 1 Antal sider: 6 Denne artikel indeholder en duplik til kommentarerne til MSolvens fra Thomas Sangill/Danmarks. Artiklen viser specielt, at én divideret med volatiliteten på bankens aktier ikke er en god approksimation for MSolvens.

MSolvens – en replik

Titel: MSolvens - en replik Forfattere: Thomas Sangill Udgivelse: 2017 - nr. 1 Antal sider: 3 Denne artikel er en replik til artiklen af Anders Grosen og Johannes Raaballe om MSolvens i Finans/Invest 5/16. Artiklen uddyber nogle kommentarer til MSolvens om, at udviklingen i en banks MSolvens altovervejende drives af udviklingen i volatiliteten på bankens aktier. Desuden forholder […]

Bankbestyrelsens byrder – en replik

Titel: Bankbestyrelsens byrder - en replik Forfattere: Henrik Ramlau-Hansen og Jesper Berg Udgivelse: 2017 - nr. 1 Antal sider: 3 Denne replik til ”Bankbestyrelsens byrder” behandler nogle praktiske perspektiver på kravene til danske pengeinstitutters bestyrelser og giver Finanstilsynets perspektiv på de problemstillinger, som forfatterne bringer op.

Bankbestyrelsens byrder – jura, risikostyring eller forretningsudvikling?

Titel: Bankbestyrelsens byrder - jura, risikostyring eller forretningsudvikling? Forfattere: Hanne Søndergaard Birkmose, Nis Jul Clausen og Lars Ohnemus Udgivelse: 2017 - nr. 1 Antal sider: 8 Ud fra en juridisk synsvinkel analyserer artiklen udviklingen i de regulatoriske tiltag på det finansielle område med særlig fokus på krav til bestyrelsen i danske pengeinstitutter. I diskussionen heraf inddrages nogle af […]

Bankbestyrelsens byrder – manglende tid, overblik eller kompetencer – leder

Titel: Bankbestyrelsens byrder - manglende tid, overblik eller kompetencer - leder Forfatter: Ken L. Bechmann Udgivelse: 2017 - nr. 1 Antal sider: 4 Bankbestyrelsens byrder og Finanstilsynets gøren og laden er løbende kommet mere og mere på dagsordenen. Dette nummer indeholder to artikler, der behandler dette emne, og denne leder søger at bidrage til diskussionen heraf og herunder komme […]

Nobelprisen i økonomi 2016: Oliver Hart og Bengt Holmström

Titel: Nobelprisen i økonomi 2016: Oliver Hart og Bengt Holmström Forfattere: Peter Norman Sørensen Udgivelse: 2016 - nr. 6 Antal sider: 3 Oliver Hart fra Harvard og Bengt Holmström fra MIT er årets modtagere af Sveriges Riksbanks økonomipris til Alfred Nobels minde. Denne korte artikel beskriver deres forskningsbidrag inden for finansiering og investering.

Udviklingen i danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika hen over bankkrisen

Titel: Udviklingen i danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika hen over bankkrisen Forfattere: Johannes Raaballe og Nadja Schwabach Udgivelse: 2016 - nr. 6 Antal sider: 6 Danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika er blevet væsentligt forbedrede hen over den danske bankkrise. Den ene grund hertil er, at de banker, der mistede navneskiltet under bankkrisen, havde dårligere corporate […]

Optimal kapitalstruktur i et nulrentesamfund

Titel: Optimal kapitalstruktur i et nulrentesamfund Forfattere: Michael Møller og Claus Parum Udgivelse: 2016 - nr. 6 Antal sider: 6 Negative renter er nu reglen og ikke undtagelsen for statsobligationer i store dele af verden. Med negative renter - eller blot med renter tæt på 0 - er der grund til at genbesøge den klassiske teori om […]

Alpha og ESG: Giver bæredygtighedsanalyser værdi i forvaltning af aktier?

Titel: Alpha og ESG: Giver bæredygtighedsanalyser værdi i forvaltning af aktier? Forfattere: Søren Larsen Udgivelse: 2016 - nr. 6 Antal sider: 7 ESG, kort for Environmental, Social og Governance faktorer, handler kort og godt om at identificere nøgletal, der indeholder informationer af finansiel relevans for selskabet, men som ikke beskrives af de traditionelle finansielle nøgletal. Tanken er, […]