Artikler

Environmental, Social og Governance og aktivt ejerskab: betydning og nye anbefalinger – leder

Titel: Environmental, Social og Governance og aktivt ejerskab: betydning og nye anbefalinger - leder Forfatter: Ken L. Bechmann Udgivelse: 2016 - nr. 6 Antal sider: 5 Den første artikel i dette nummer af Finans/Invest diskuterer Environmental, Social og Governance (ESG) i forhold til at skabe forbedret aktieafkast. Den tredje artikel går i dybden med udviklingen i danske […]

Teorien bag måling af MSolvens – belyst med data fra den danske bankkrise

Titel: Teorien bag måling af MSolvens - belyst med data fra den danske bankkrise Forfattere: Anders Grosen og Johannes Raaballe Udgivelse: 2016 - nr. 5 Antal sider: 7 Grundlaget for MSolvens og dets egenskaber er udviklet i to artikler af Raaballe (2016) og Grosen og Raaballe (2016). Denne artikel giver en beskrivelse af det teoretiske grundlag bag […]

Overblik over reglerne om afnoteringer fra Nasdaq Copenhagen

Titel: Overblik over reglerne om afnoteringer fra Nasdaq Copenhagen Forfattere: Ted Rosenbaum, Nick Skovsen og Anders Reckendorff Udgivelse: 2016 - nr. 5 Antal sider: 3 Nasdaq Copenhagen A/S imødekom den 24. februar 2016 en anmodning fra MolsLinien A/S om at blive afnoteret fra handel og officiel notering på Nasdaq. Selskabets aktionærer vedtog afnoteringen på en generalforsamling, […]

Børsmarkedet – hvem skal købe hvilke virksomheder? – leder

Titel: Børsmarkedet - hvem skal købe hvilke virksomheder? - leder Forfatter: Ken L. Bechmann Udgivelse: 2016 - nr. 5 Antal sider: 4 Børsmarkedet spiller flere vigtige roller og giver generelt mange fordele for både investorer, virksomheder og samfundet, hvilket er emnet for flere af artiklerne i dette nummer af Finans/Invest. I denne leder diskuteres primært udfordringer på […]

Børsnoteret – hvad er egentlig fordele og ulemper?

Titel: Børsnoteret - hvad er egentlig fordele og ulemper? Forfattere: Ken L. Bechmann og Claus Gregersen Udgivelse: 2016 - nr. 5 Antal sider: 3 Der findes en række eksempler på, at det danske marked for børsnoteringer af specielt små og mellemstore virksomheder med fordel kunne fungere bedre. Den hjemlige diskussion af børsmarkedet synes dog ofte at fokusere […]

Mere risikovillig kapital til danske vækstvirksomheder

Titel: Mere risikovillig kapital til danske vækstvirksomheder Forfattere: Joachim Sperling, Helge Sigurd Næss Schmidt og Christian Heebøll Udgivelse: 2016 - nr. 5 Antal sider: 14 Uden tilstrækkelig risikovillig kapital kan det blive svært for små virksomheder at vokse sig større. Derfor er det problematisk, at IPO-markedet tilsyneladende ikke fungerer i Danmark for små og mellemstore virksomheder. […]

Optioner eller betingede aktier? Seneste udvikling i de børsnoterede selskabers aktieaflønning

Titel: Optioner eller betingede aktier? Seneste udvikling i de børsnoterede selskabers aktieaflønning Forfattere: Ken L. Bechmann og Christopher Thorsell Udgivelse: 2016 - nr. 4 Antal sider: 9 Incitamentsaflønning - og herunder især aktieaflønning - fortsætter med at tiltrække sig stor opmærksomhed fra en lang række sider. Et spørgsmål, der ofte diskuteres, er selskabernes anvendelse af aktieaflønning, dvs. […]

Black-Litterman modellen – en bayesiansk tilgang til aktivt porteføljevalg

Titel: Black-Litterman modellen - en bayesiansk tilgang til aktivt porteføljevalg Forfatter: Søren Plesner Udgivelse: 2016 - nr. 4 Antal sider: 9 Øget konkurrence fra lavomkostningsalternativer og udsigten til generelt lavere afkast på de fleste investeringsalternativer har gjort det vanskeligt for portefølgemangere at skabe værdi gennem aktiv portefølje. Der er derfor aktuelt i høj grad fokus på, om […]

Udbytteinvestering: Empiri og teori

Titel: Udbytteinvestering: Empiri og teori Forfattere: Michael Clemens og Kresten Johnsen Udgivelse: 2016 - nr. 4 Antal sider: 8 Historisk har udbytteinvestering leveret højere afkast end markedet og samtidig udvist lavere risiko; selv i perioder med stigende renter. Vi vurderer, at de vigtigste årsager hertil er: 1) Betaling af udbytter mindsker ledelsens mulighed for "misbrug" af det […]

Pengeinstitutternes udbyttepolitik

Titel: Pengeinstitutternes udbyttepolitik Forfattere: Thomas Anker og Kristian Vie Madsen Udgivelse: 2016 - nr. 4 Antal sider: 6 Pengeinstitutterne tjener igen penge og betaler store udbytter. Det kan være udtryk for kapitaloptimering, hvor den kapital, der ikke er brug for, udloddes til aktionærerne. I denne artikel diskuteres, hvor meget kapital, der er brug for, og om pengeinstitutterne […]

Hvem har misforstået hvad?

Titel: Hvem har misforstået hvad? Forfatter: Ken L. Bechmann Udgivelse: 2016 - nr. 4 Antal sider: 6 Bankernes udlodning i form af aktieudbytte og aktietilbagekøb har i 2016 sat nye rekorder, hvilket har givet anledning til kritik fra flere sider og fået Nationalbanken og Finanstilsynet til at mane til mere tilbageholdenhed. Dette er også pointen i den […]

Virksomhedernes rapportering – aktuelle tendenser og fornyelser på vej

Titel: Virksomhedernes rapportering - aktuelle tendenser og fornyelser på vej Forfatter: Ole Steen Jørgensen Udgivelse: 2016 - nr. 3 Antal sider: 7 Virksomhedernes rapportering er i forandring og mange forskellige tilgange diskuteres i regi af internationale toneangivende organisationer inden for rapportering og revision. I artiklen beskrives de megatrends, der influerer på udviklingen i virksomhedernes rapportering, herunder mulighederne […]