Artikler

Efficient inefficiens

Titel: Efficient inefficiens Forfatter: Jesper Berg Udgivelse: 2015 - nr. 5 Antal sider: 2 I denne artikel anmeldes professor Lasse Heje Pedersens bog ”Efficiently inefficient”, der handler om, hvordan nogle af de mest kendte investorer plejer deres og andres penge.

Bør der regnes på strandede aktiver? Betydningen af et begrænset carbonbudget for værdien af kul-, olie- og gasselskaber

Titel: Bør der regnes på strandede aktiver? Betydningen af et begrænset carbonbudget for værdien af kul-, olie- og gasselskaber Forfatter: Lars N. Jensen Udgivelse: 2015 - nr. 5 Antal sider: 8 Klimadebattens udtryk ”strandede aktiver” relaterer sig til de aktiver, der er forbundet med fossile brændsler, og som under en antagelse om et begrænset carbonbudget (dvs. […]

Multipelværdiansættelse: Valg af sammenlignelige virksomheder

Titel: Multipelværdiansættelse: Valg af sammenlignelige virksomheder Forfatter: Jens O. Knudsen, Simon V. Kold & Thomas Plenborg Udgivelse: 2015 - nr. 5 Antal sider: 9 På trods af at multipler indgår i langt de fleste værdiansættelser, findes der kun begrænset viden om, hvilken metode man bør anvende til valg af sammenlignelige virksomheder. Baseret på selskaber, der indgår […]

Kan ambitionsniveauet hæves højere end smart beta?

Titel: Kan ambitionsniveauet hæves højere end smart beta? Forfatter: Kenneth Lillelund Winther & Søren Resen Steenstrup Udgivelse: 2015 - nr. 5 Antal sider: 7 Smart beta har akademisk opbakning og bestået den praktiske eksamen med merafkast over betragtelige tidshorisonter. Denne artikel viser blandt andet, at en mere ambitiøs brug af dynamisk skalering via forudsigende faktorer og […]

Når Finanstilsynet kommer på inspektion i banken

Titel: Når Finanstilsynet kommer på inspektion i banken Forfatter: Klaus Westergaard Kjeldsen & Johannes Raaballe Udgivelse: 2015 - nr. 5 Antal sider: 8 Denne artikel undersøger, hvorledes børsmarkedet reagerer ved offentliggørelsen af resultaterne fra Finanstilsynets inspektioner. Hovedkonklusionen er, at aktiemarkedet reagerer særdeles negativt på de inspektionsredegørelser, der udviser lav solvens, manglende/utilstrækkelig solvensoverdækning samt påbudte nedskrivninger. Inspektionsredegørelsernes afsnit […]

Når FED trækker stikket

Titel: Når FED trækker stikket Forfatter: Jesper Berg, Lars Navntoft Henningsen & Mads Drachmann Kolding Udgivelse: 2015 - nr. 4 Antal sider: 8