Artikler

Porteføljeoptimering ved brug af flere porteføljeforvaltere

Titel: Porteføljeoptimering ved brug af flere porteføljeforvaltere Forfatter: Michael Christensen, Michael Vangsgaard Christensen & Ken Gamskjaer Udgivelse: 2015 - nr. 3 Antal sider: 8 Denne artikel analyserer mulige diversifikationsgevinster for high-net-worth investorer (investorer med mere end 50 mio. kr. investeret i finansielle aktiver), der benytter flere porteføljeforvaltere. Baseret på et interessant datasæt vises det, at der kan opnås signifikante gevinster […]

MiFID II – Investorbeskyttelse samt nye krav til handelsinfrastruktur

Titel: MiFID II - Investorbeskyttelse samt nye krav til handelsinfrastruktur Forfatter: Christian Andersen Udgivelse: 2015 - nr. 3 Antal sider: 5 MiFID II sætter nye krav i forhold til eksempelvis investorbeskyttelse, best execution og handelsinfrastrukturer. I denne artikel beskrives en række af disse krav med fokus på de praktiske konsekvenser og udfordringer. De omtalte krav er særligt interessante, da de […]

Nye krav til produktudvikling og -styring i finansielle virksomheder

Titel: Nye krav til produktudvikling og -styring i finansielle virksomheder Forfatter: Mai-Brit Campos Nielsen Udgivelse: 2015 - nr. 3 Antal sider: 8 I forbindelse med vedtagelsen af det nye MiFID II direktiv har Finanstilsynet offentliggjort et oplæg til nye krav til finansielle virksomheders produktudvikling og -styring. Denne artikel beskriver de gældende danske krav på produktområdet, gældende […]

MiFid II – et overblik

Titel: MiFID II - et overblik Forfatter: David Moalem Udgivelse: 2015 - nr. 3 Antal sider: 5 Der er få EU-initiativer, der som MiFID II ændrer forudsætningerne og rammerne for værdipapirhandelen og dermed for strategierne og forretningsmodellerne for markedsaktørerne. Denne artikel giver et overblik over, hvad MiFID II indeholder, og hvad formålet er. Herudover zoomer artiklen ind på nogle af de centrale […]

OPP for begyndere

Titel: OPP for begyndere Forfatter: Anders C. Madsen Udgivelse: 2015 - nr. 2 Antal sider: 5 Artiklen analyserer OPP (Offentlig Privat Partnerskab), der efterhånden har vundet indpas i Danmark, hvor der siden 2004 er gennemført flere end 25 projekter. Modstanderne hævder, at OPP er en dyr og ufleksibel måde at gennemføre offentlige projekter på, mens […]

Måling af systemisk risiko

Titel: Måling af systemisk risiko Forfatter: Rasmus Lund Madsen Udgivelse: 2015 - nr. 2 Antal sider: 7 Denne artikel behandler på måling af systemisk risiko, der i forlængelse af finanskrisen har fået øget opmærksom i blandt andet reguleringen. Identifikation af danske SIFI’er, og måling af deres systemiske vigtighed, er simpel og alene baseret på størrelse […]

Kronepres og pensionskasserne

Titel: Kronepres og pensionskasserne Forfatter: Henrik Olejasz Larsen Udgivelse: 2015 - nr. 2 Antal sider: 4 Denne artikel fokuserer på, hvilke konsekvenser og nye overvejelser de meget lave (negative) renter har for pensionssektoren.  

Renter eller ej på realkreditlån

Titel: Renter eller ej på realkreditlån Forfatter: Karsten Beltoft Udgivelse: 2015 - nr. 2 Antal sider: 3 Denne artikel fokuserer på, hvilke konsekvenser men også muligheder de meget lave (negative) renter har for realkreditsektoren både på kort og på længere sigt.  

Lave renter udfordrer bankernes forretningsmodel

Titel: Lave renter udfordrer bankernes forretningsmodel Forfatter: Steen Hauskou Bertelsen og Niels Storm Stenbæk Udgivelse: 2015 - nr. 2 Antal sider: 3 Denne artikel fokuserer på, hvilke konsekvenser og omkostninger de meget lave (negative) renter har for bankerne både på kort og på længere sigt.

Q(uo) Vadis – ECB

Titel: Q(uo) Vadis – ECB Forfatter: Jesper Berg Udgivelse: 2015 - nr. 2 Antal sider: 4 I denne artikel analyseres ECB's annoncering af en ekstraordinært ekspansiv pengepolitik i form af Quantitative Easing (QE). Artiklen ser på indholdet i QE og diskuterer, hvilke signaler det sender til markedet, og hvilke effekter QE kan forventes at have.

Presset på kronen: En højst usædvanlig situation som rejser højst usædvanlige spørgsmål

Titel: Presset på kronen: En højst usædvanlig situation som rejser højst usædvanlige spørgsmål Forfatter: Jesper Rangvid Udgivelse: 2015 - nr. 2 Antal sider: 4 I denne artikel analyseres det aktuelle pres for en styrkelse af kronen. Mere præcist diskuterer artiklen, hvorfor situationen er, som den er, hvilke udfordringer det giver anledning til, om forsvaret for […]