Enkeltnumre fra Finans/Invest

Nr. 5 – 2017

Indhold: 1) Leder: Nykredits børsnotering - en forhastet beslutning? 2) Er aktiesparekontoforslaget en god idé? 3) Forslag til en aktionærforeningsmodel for Forenet Kredit (Foreningen Nykredit) 4) Aktionærrettighedsdirektivet 5) Boligkøb, låne- og indskudsrenter samt forbrugsplanlægning Leder: Nykredits børsnotering - en forhastet beslutning? Af Ken L. Bechmann Artiklen af Raaballe (2017) i dette nummer af Finans/Invest diskuterer børsnoteringen af Nykredit og præsenterer […]

Nr. 4 – 2017

Indhold: 1) Leder: InvesteringsSpareKonto (ISK) - er det den rigtige medicin? 2) Analyse af kapitaludvidelsen i DONG Energy - på baggrund af Rigsrevisionens seneste beretning 3) Danske investorers investeringsadfærd 4) 50 Shades of Discounting - diskontering af derivatbetalinger i teori og praksis Leder: InvesteringsSpareKonto (ISK) Af Ken L. Bechmann Dette nummer af Finans/Invest indeholder en artikel, der bidrager til den […]

Nr. 3 – 2017

Indhold: 1) Leder: Aktiv kontra passiv forvaltning 2) Samfundsøkonomiske bivirkninger ved passiv investering 3) Index Investments and the integration of ESG 4) Aktive fonde head-to-head mod passive alternativer 5) Ranglisten over bankernes soliditet - en smiley-ordning for bankerne 6) Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet Leder: Aktiv kontra passiv forvaltning Af Ken L. Bechmann og Lasse Heje Pedersen […]

Nr. 2-2017

Dette nummer af Finans/Invest indeholder flere artikler om investeringer og herunder behandlingen af risici og deres betydning for afkast. Det nye sorte guld eller er det bare gas?  Af Ken L. Bechman Dette nummer af Finans/Invest indeholder flere artikler om investeringer og herunder behandlingen af risici og deres betydning for afkast. I forlængelse af disse […]

Nr. 1 – 2017

Nr. 1 – 2017 rummer indeholder to artikler, der behandler bankbestyrelsernes byrder, en replik og duplik om MSolvens, en artikel om likviditet i obligationsmarkederne samt IFB’s anbefalinger om ansvarlige investeringer

Nr. 6 – 2016

Indhold: 1) Leder: Environmental, Social og Governance og aktivt ejerskab: betydning og nye anbefalinger 2) Alpha og ESG: Giver bæredygtighedsanalyser værdi i forvaltning af aktier? 3) Optimal kapitalstruktur i et nulrentesamfund 4) Udviklingen i danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika hen over bankkrisen 5) Nobelprisen i økonomi 2016: Oliver Hart og Bengt Holmström Leder: Environmental, […]

Nr. 5 – 2016

Indhold: 1) Leder: Børsmarkedet – hvem skal købe hvilke virksomheder? 2) Mere risikovillig kapital til danske vækstvirksomheder 3) Børsnoteret – hvad er egentlig fordele og ulemper? 4) Overblik over reglerne om afnoteringer fra Nasdaq Copenhagen 5) Teorien bag måling af MSolvens – belyst med data fra den danske bankkrise Leder: Børsmarkedet - hvem skal købe hvilke virksomheder? Af Ken L. Bechmann Børsmarkedet […]

Nr. 4 – 2016

Indhold: 1) Leder: Hvem har misforstået hvad? 2) Pengeinstitutterne udbyttepolitik 3) Udbytteinvestering: Empiri og teori 4) Black-Litterman modellen - en bayesiansk tilgang til aktivt porteføljevalg 5) Optioner eller betingede aktier? Seneste udvikling i de børsnoterede selskabers aktieaflønning Leder: Hvem har misforstået hvad? Af Ken L. Bechmann Bankernes udlodning i form af aktieudbytte og aktietilbagekøb har i 2016 sat […]

Nr. 3 – 2016

Indhold 1) Måling af robustheden i den finansielle sektor - en markedsbaseret tilgang 2) Markedsbaserede solvensmål for banker - en diskussion 3) Ekspertgruppe om gearingskrav for kreditinstitutter 4) Hvad hvis Nykredit gør som RD? - markedsstruktur i dansk realkredit 5) Virksomhedernes rapportering - aktuelle tendenser og fornyelser på vej Leder: Solvensmål, kapitalkrav og bankernes polstring […]

Nr. 2 – 2016

Finans/Invest 2/16 indeholder udover lederen fire artikler. Lederen diskuterer to forhold i forlængelse af artiklerne. For det første fremhæves markedsinformation i forbindelse med risikovurderinger af banker som nødvendigt og helt naturligt. For det andet diskuteres Nykredits planer om børsnotering og de annoncerede bidragsforøgelser. Artikel nummer et viser, hvorledes markedsdata er langt bedre end de ellers gængse […]

Nr. 1 – 2016

Finans/Invest 1/16 indeholder ud over lederen fem artikler og en årsrapport for Finans/Invest vedr. 2015. Lederen diskuterer problemerne ved, at bankerne så ihærdigt fastholder den nuværende model med formidlingsprovision som betaling for rådgivning uden i tilstrækkelig grad at kunne dokumentere værdien af denne rådgivning. Den første artikel behandler investeringsfondes performance og viser, at når der […]

Nr. 5 – 2015

Finans/Invest 5/15 indeholder ud over lederen fem artikler. Den første artikel påviser store kursreaktioner i forbindelse med offentliggørelsen af Finanstilsynets inspektionsredegørelser – især når disse vedrører lav solvens, manglende/utilstrækkelig solvensoverdækning samt påbudte nedskrivninger. Lederen diskuterer i forlængelse af disse resultater behovet for at disse inspektionsredegørelser fortsat offentliggøres. Den anden artikel analyserer muligheder for at være […]

Posted in Uncategorized.