Enkeltnumre fra Finans/Invest

Nr. 2 – 2018

Indhold: 1) Leder: Virksomhedsopkøb, børsnoteringer og ledelsesaflønning 2) Virksomhedsopkøb fejler for de fleste - men sjældent for de dygtigste 3) Multipelværdiansættelse - Valg af sammenlignelige virksomheder baseret på fundamentale value drivers 4) Børsnotering - gør det selv! 5) Ledelsesaflønning - hvad siger bestyrelserne og direktørerne egentlig selv? 6) Tidspension med garanti Leder: Virksomhedsopkøb, børsnoteringer og ledelsesaflønning Af Ken L. Bechmann […]

Nr. 1 – 2018

Indhold: 1) Leder: Blockchain to be - Bitcoin not to be 2) Bitcoin - kryptisk valuta, spekulativt aktiv eller disruptiv teknologi? 3) Bitcoin futures - en indledende analyse 4) Blockchain - hvad er det, hvordan bruges den, og hvorfor er den vigtig? 5) Finans/Invest Årsrapport 2017 6) Reguleringen af bankernes virksomhedsområde i lyset af digitaliseringen Leder: Blockchain to be - Bitcoin […]

Nr. 6 – 2017

Indhold: 1) Leder: Omkostninger ved egenkapital og den kontracykliske kapitalbuffer 2) Mere egenkapital i de store nordiske banker - hvad koster det for banken? 3) Pengeinstitutternes likviditetsstyring - en del af noget større 4) Eik Banki - et casestudie i bankredninger 5) Venture Debt - en ny finansieringsmulighed for danske iværksættere? Leder: Omkostninger ved egenkapital og den kontracykliske kapitalbuffer Af Ken […]

Nr. 5 – 2017

Indhold: 1) Leder: Nykredits børsnotering - en forhastet beslutning? 2) Er aktiesparekontoforslaget en god idé? 3) Forslag til en aktionærforeningsmodel for Forenet Kredit (Foreningen Nykredit) 4) Aktionærrettighedsdirektivet 5) Boligkøb, låne- og indskudsrenter samt forbrugsplanlægning Leder: Nykredits børsnotering - en forhastet beslutning? Af Ken L. Bechmann Artiklen af Raaballe (2017) i dette nummer af Finans/Invest diskuterer børsnoteringen af Nykredit og præsenterer […]

Nr. 4 – 2017

Indhold: 1) Leder: InvesteringsSpareKonto (ISK) - er det den rigtige medicin? 2) Analyse af kapitaludvidelsen i DONG Energy - på baggrund af Rigsrevisionens seneste beretning 3) Danske investorers investeringsadfærd 4) 50 Shades of Discounting - diskontering af derivatbetalinger i teori og praksis Leder: InvesteringsSpareKonto (ISK) Af Ken L. Bechmann Dette nummer af Finans/Invest indeholder en artikel, der bidrager til den […]

Nr. 3 – 2017

Indhold: 1) Leder: Aktiv kontra passiv forvaltning 2) Samfundsøkonomiske bivirkninger ved passiv investering 3) Index Investments and the integration of ESG 4) Aktive fonde head-to-head mod passive alternativer 5) Ranglisten over bankernes soliditet - en smiley-ordning for bankerne 6) Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet Leder: Aktiv kontra passiv forvaltning Af Ken L. Bechmann og Lasse Heje Pedersen […]

Nr. 2-2017

Dette nummer af Finans/Invest indeholder flere artikler om investeringer og herunder behandlingen af risici og deres betydning for afkast. Det nye sorte guld eller er det bare gas?  Af Ken L. Bechman Dette nummer af Finans/Invest indeholder flere artikler om investeringer og herunder behandlingen af risici og deres betydning for afkast. I forlængelse af disse […]

Nr. 1 – 2017

Nr. 1 – 2017 rummer indeholder to artikler, der behandler bankbestyrelsernes byrder, en replik og duplik om MSolvens, en artikel om likviditet i obligationsmarkederne samt IFB’s anbefalinger om ansvarlige investeringer

Nr. 6 – 2016

Indhold: 1) Leder: Environmental, Social og Governance og aktivt ejerskab: betydning og nye anbefalinger 2) Alpha og ESG: Giver bæredygtighedsanalyser værdi i forvaltning af aktier? 3) Optimal kapitalstruktur i et nulrentesamfund 4) Udviklingen i danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika hen over bankkrisen 5) Nobelprisen i økonomi 2016: Oliver Hart og Bengt Holmström Leder: Environmental, […]

Nr. 5 – 2016

Indhold: 1) Leder: Børsmarkedet – hvem skal købe hvilke virksomheder? 2) Mere risikovillig kapital til danske vækstvirksomheder 3) Børsnoteret – hvad er egentlig fordele og ulemper? 4) Overblik over reglerne om afnoteringer fra Nasdaq Copenhagen 5) Teorien bag måling af MSolvens – belyst med data fra den danske bankkrise Leder: Børsmarkedet - hvem skal købe hvilke virksomheder? Af Ken L. Bechmann Børsmarkedet […]

Nr. 4 – 2016

Indhold: 1) Leder: Hvem har misforstået hvad? 2) Pengeinstitutterne udbyttepolitik 3) Udbytteinvestering: Empiri og teori 4) Black-Litterman modellen - en bayesiansk tilgang til aktivt porteføljevalg 5) Optioner eller betingede aktier? Seneste udvikling i de børsnoterede selskabers aktieaflønning Leder: Hvem har misforstået hvad? Af Ken L. Bechmann Bankernes udlodning i form af aktieudbytte og aktietilbagekøb har i 2016 sat […]

Nr. 3 – 2016

Indhold 1) Måling af robustheden i den finansielle sektor - en markedsbaseret tilgang 2) Markedsbaserede solvensmål for banker - en diskussion 3) Ekspertgruppe om gearingskrav for kreditinstitutter 4) Hvad hvis Nykredit gør som RD? - markedsstruktur i dansk realkredit 5) Virksomhedernes rapportering - aktuelle tendenser og fornyelser på vej Leder: Solvensmål, kapitalkrav og bankernes polstring […]

Posted in Uncategorized.