Finans/Invest 3-2016

Leder: Solvensmål, kapitalkrav og bankernes polstring
Af Ken L. Bechmann
Diskussionen af markedsbaserede solvensmål blev startet i det seneste nummer af Finans/Invest og fortsætter i dette nummer. I lederen kommenteres på denne diskussion og den relateres til indholdet i rapporten fra Ekspertgruppen om gearingskrav.

Måling af robustheden i den finansielle sektor - en markedsbaseret tilgang
Af Oliver Juhler Grinderslev og Kristian Loft Kristiansen
Denne artikel anvender den markedsbaserede stresstest, SRISK, til at måle robustheden i den danske finansielle sektor. Ifølge SRISK falder kapitaloverdækningen i de store danske banker allerede fra starten af 2007 og ville derfor have givet et tidligt faresignal om mulige problemer i den danske finansielle sektor. Artiklen viser, at brugen af markedsdata tilføjer ny information i forhold til regnskabsdata, og pga. muligheden for dagligt at kunne måle robustheden i den finansielle sektor er SRISK et godt supplement til regnskabsbaserede stresstests.

Markedsbaserede solvensmål for banker - en diskussion
Af Anders Grosen og Johannes Raaballe
Artiklen diskuterer markedsbaserede solvensmål og finder, at det er vigtigt at relatere bankens markedsopgjorte egenkapitalmæssige styrke til den markedsopgjorte risiko på bankens aktiver, da højere risiko stiller tilsvarende højere krav til bankens markedsopgjorte egenkapital. Artiklen bringer også en rangliste for de danske børsnoterede banker baseret på MSolvens-målet. Listen viser, at der aktuelt er finansiel stabilitet i den danske banksektor, om end godt en håndfuld mindre banker stadig er truede. Den enkelte bank bør stræbe efter at have en MSolvens på mindst 4 standardafvigelser for at sikre finansiel stabilitet for den enkelte bank og dermed finansiel stabilitet i den danske banksektor.

Ekspertgruppe om gearingskrav for kreditinstitutter
Af Peter Løchte Jørgensen
I slutningen af september 2014 nedsatte den daværende Erhvervs- og Vækstminister, Henrik Sass Larsen (S), en ekspertgruppe om gearingsmål for kreditinstitutter. Gruppen afleverede sin rapport til den nye minister, Troels Lund Poulsen (V), i november 2015, og den 7. december 2015 blev den offentliggjort. I denne artikel opsummerer formanden for ekspertgruppen rapportens baggrund, analyser og konklusioner.

Hvad hvis Nykredit gør som RD? - markedsstruktur i dansk realkredit
Af Peter Ove Christensen og Jesper Rangvid
Denne artikel analyserer prisdannelsen på realkreditmarkedet ved to alternative forslag til løsning af Nykredits kapitaludfordringer; dels "Nykredit-modellen" med børsnotering og KundeKroner og dels "fondsmodellen", hvor Foreningen Nykredits aktier sælges til en anden finansiel institution. Resultaterne viser, at udbuddet af realkreditlån er større og gebyrerne lavere i Nykredit-modellen end i fondsmodellen. Hvis fondsmodellen vælges i stedet for Nykredit-modellen, vil stigningen i ligevægtsgebyrerne på et gennemsnitligt realkreditlån udgøre ca. 0,80% point - vel at mærke for alle danske realkreditkunder.

Virksomhedernes rapportering - aktuelle tendenser og fornyelser på vej
Af Ole Steen Jørgensen
Virksomhedernes rapportering er i forandring og mange forskellige tilgange diskuteres i regi af internationale toneangivende organisationer inden for rapportering og revision. I artiklen beskrives de megatrends, der influerer på udviklingen i virksomhedernes rapportering, herunder mulighederne i den teknologiske udvikling. Artiklen giver også nogle forslag til, hvad virksomheder og analytikere bør være opmærksomme på i arbejdet med at fremtidssikre rapporteringen og brugen af regnskaber.

Posted in Indlæg.