Forfatterinstruks

  1. Artikler til Finans/Invest sendes til redaktøren i en word-fil per e-mail: kb.fi@cbs.dk
  2. Læs punktet Læsbarhed, før du påbegynder skrivningen – kort er kravet, at du skriver interessevækkende, letlæseligt og kort.
  3. Der accepteres kun undtagelsesvis artikler over 6 sider i Finans/Invest, hvilket svarer til ca. 35.000 tegn (med mellemrum) plus tabeller og figurer.
  4. Artikler skal indeholde et kort sammendrag (abstract) af indholdet på maksimalt 60 ord, der bl.a. skal benyttes i den elektroniske søgning i tidsskriftets Elektroniske artikelbase.
  5. Tabeller og figurer nummereres fortløbende og forsynes med en titel, som præcist beskriver indholdet. Hvis indholdet er indviklet, kan yderligere forklaringer bringes i en note til tabellen. Inde i teksten begynder ordene ”Tabel” og ”Figur” med store bogstaver - eksempelvis: ”I Tabel 2 og Figur 3 vises, at…”
  6. Placér formler i appendiks eller selvstændige bokse, der henvises til i teksten - giv altid en verbal forklaring til anvendte formler.
  7. Minimér brugen af fodnoter. Fodnoternummereres 1, 2, 3 osv., og der henvises hertil i teksten som: Dette er et eksempel.1 Det vil sige, at fodnoten står efter punktum.
  8. Det er vigtigt, at artiklen er konsistent i forhold til eksempelvis valutabetegnelser. Normalt anvendes DKK, USD mv. Endvidere anvendes almindeligt dansk decimalkomma i forbindelse med tal, dvs. 1.000,77. Dette gælder også i tabeller og figurer.

Henvisninger til litteraturen sker i teksten som Fama og French (2002), og hver artikel afsluttes med en litteraturliste, der skrives i alfabetisk orden som:

Fama, Eugene F. og Kenneth F. French, 2002: The Equity Premium, Journal of Finance, 57, s. 636-659.

Saunders, Anthony, 2000: Financial Institutions Management – A Modern Perspective, Irwin/McGraw-Hill.

Bemærk at det er tidsskriftet, der er i kursiv, når det er en tidsskriftsartikel, mens det er bog- eller rapporttitel, der er i kursiv, når det er en bog eller en rapport.