Læsbarhed

Når du skriver til Finans/Invest

En god artikel i Finans/Invest er kendetegnet ved, at den handler om noget, der er interessant for tidsskiftets målgruppe. Den er godt gennemtænkt, og den er formuleret i et levende sprog.

Det første du skal gøre er at tænke din artikel igennem. Gør dig på forhånd meget klart, hvad det er du vil fortælle, hvilket perspektiv du vil have, og hvor du vil hen med historien. Journalisterne kalder det ”vinkling” af en historie. Du skal begynde bagfra, og du skal fortælle, så det er til at forstå.

Sådan skal du helst skrive i Finans/Invest – for sådan vil du gerne selv have det, når du læser andres artikler.

Gennem uddannelse er næsten alle opdraget til at begynde med problemformuleringen og slutte med konklusionen. Følger man den tradition, kommer det mest interessante til sidst.

Sæt dig i læserens sted. Du tvinges til at springe rundt i artiklen, før du bedømmer, om tekstens informationer har værdi netop for dig. Eller du må læse det hele for at finde ud af, om det er værd at bruge tid på.

Skriv en kort indledning, hvor du fanger det mest centrale i artiklen. Fortæl det mest opsigtsvækkende. Typisk konklusionen. Fokusér også på det dramatiske, på konflikter eller konsekvenser i det du behandler. Husk du må ikke stille spørgsmål i indledningen.

Byg også selve artiklen op så det mest opsigtsvækkende – konklusionen – kommer først. På den måde gør du det samtidigt nemt for de læsere, stoffet ikke har nogen værdi for – og som derfor heller ikke er værd at holde på. De kan omgående bedømme varen og springe fra. Det er også en slags service at give.

Nu er du kommet i gang på en spændnede måde. Bliv ved med at fortælle sådan, at du fastholder dine læseres interesse.

Pas på med at være for indforstået i din artikel. Løft hovedet fra teksten og spørg dig selv, om læseren har brug for, at du giver ham eller hende lidt supplerende informationer.

Vigtigst er at skrive let forståelig. Så tæt på dagligdagens sprog som muligt. Så kommer du ud til flere med budskabet eller informationerne.

Du fremstår ikke som mere intelligent, og din tekst får ikke højere værdi, hvis du skriver indviklet og forudsætter, at ikke-fagfolk har et leksikon ved hånden. Tværtimod, kan du formulere dig klart, så er det bevis på, at du tænker klart.

Man kan formulere sig præcist ved hjælp af fagudtryk, når man er sammen med fagfæller. Men når man skriver til Finans/Invest, henvender man sig til en bredere kreds. Du kan undgå at skrive indforstået ved at følge dette enkle råd: Forestil dig, at du skriver til en konkret person, som du kender godt, men som beskæftiger sig med noget helt andet end du.

Det vil også hjælpe dig at overholde nogle sproglige færdselsregler:

  • Korte sætninger. Helst en information pr. sætning.
  • Korte afsnit. Det giver overblik over indholdet: Lav overskriftsoverskrifter som fortæller noget om det næste afsnit.
  • Undgå helt abstrakte ord. Skriv ikke produktionsmiddel i landbrugssektoren, hvis det er en ko du mener.
  • Kan du ikke undgå at bruge fagudtryk, så forklar, hvad det betyder.
  • Prøv at korte teksten ned til det mindst mulige. Derved slår informationerne eller budskabet klarere igennem. Og så undgår du at tabe læserne undervejs.
  • Skriver du tit ord, der ender på -ing, -ning, eller-else? Så er dit sprog passivt og kedeligt. Bryd det op. Skriv ikke: ”Jeg foretager en kortlægning af…” Skriv: ”Jeg kortlægger….”
  • Skriv enkelt. Skriv ikke ”De i denne artikel behandlede emner liggende problemer….” Skriv: ”Problemerne i denne artikels emner ….”

Til sidst til dem, der vil have et termometer for at kunne se, om teksten har feber – og til ære for dem der elsker formler:

Læsbarhedsindeks (LIX):

A/B + (100 ▪ C)/A

A = Antal ord
B = Antal meningslængder ( fra punktum til punktum)
C = antal lange ord (mere end 6 bogstaver)

Jo mindre LIX desto bedre. Dagblade ligger normalt på 36-45. Men LIX er kun et sygetermometer, der kan fortælle, om noget er galt. Hvis LIX er for højt, er det en god ide at lægge artiklen ned i skuffen og begynde forfra. Får man begyndt med et enkelt sprog, smitter det af, når man skriver videre.

Kort er kravene til en artikel til Finans/Invest, at der skrives interessevækkende, letlæselig og kort. Se i øvrigt Forfatterinstruks for en detaljeres punktvis vejledning for manuskripter til Finans/Invest.