Om os

Historie

Første nummer af Finans/Invest kom på gaden i december 1972 med Peter Andreas Bøggild som ansvarlig redaktør. Det var de tre stiftere af DMK-Leasing Svend Schadt, Mogens Skjoldborg og advokat Robert Koch-Nielsen bag forlaget Cosmopolite Invest, der stod for udgivelsen af bladet.

Ideen til Finans/Invest udsprang af den berømte Fokus-udsendelse i TV, hvor Mogens Glistrup effektfuldt indledte sit skatteoprør ved for åben skærm at fremvise sit skattekort med en trækprocent på nul. Udsendelsen inspirerede DMKs direktør Svend Schadt til at etablere et tidsskrift om ”investering og skat”.

Børsen-journalisten Peter Andreas Bøggild var spørger i Fokus-udsendelsen og blev kort efter kontaktet af Svend Schadt. Og i dette samarbejde opstod ”finans”. Efter en kort navnestrid med det daværende ”Finanstidende” skiftede ”finans” navn til ”finans og invest”, der ved en layout-ændring i 1975 blev til Finans/Invest.

Redaktører

Peter Andreas Bøggild var redaktør helt frem til 1980. I mellemtiden overgav DMK-folkene udgiverrettighederne til Forlaget John Vabø A/S. I 1980 overgik bladet til Børsinformation i Klaus Riskær Pedersens regi. Christian Kaasen var redaktør fra 1980 og afløstes i 1982 af Richard Bonnichsen.

Klaus Riskær Pedersen overtog selv redaktionen af bladet i en kort periode i 1984. Svingdøren stopper foreløbig med, at Anders Grosen bliver redaktør fra slutningen af 1984 på baggrund af følgende historie: Anders Grosen havde indsendt et vistnok udmærket, men dog foreløbigt udkast til en artikel til redaktøren. Næste gang han så udkastet var det optrykt i Finans/Invest i den foreløbige version. Det blev til et frontalt angreb på redaktøren, der svarede igen ved at tilbyde Anders Grosen posten som redaktør. Og herved blev det.

Mod slutningen af 1989 blev det klart, at tidsskriftsvirksomhed ikke længere lå inden for Riskær-koncernens naturlige virkeområde, så ved et management buyout overtog Anders Grosen udgiverrettighederne for 1 kr.!

Efter 30 år som redaktør af Finans/Invest og de sidste 25 år også som eneejer har Anders Grosen valgt at sælge Finans/Invest og stoppe som tidsskriftets redaktør fra den 1. januar 2014. Køberen er Finansforeningen (FF), der som formål har at fungere som et fagligt forum på højeste internationale niveau for professionelle inden for finans og investering. Det forventes således, at overtagelsen kan skabe synergi for både FF og Finans/Invest. For fortsat at sikre at Finans/Invest er uafhængig af særinteresser og bevarer sit høje faglige niveau, har FF indgået aftale med Institut for Finansiering, CBS, der sikrer Finans/Invest en uafhængig redaktør.

Ken L. Bechmann
Redaktør