Bankbestyrelsens byrder – jura, risikostyring eller forretningsudvikling?

50,00DKK

Kategori:

Beskrivelse

Titel: Bankbestyrelsens byrder - jura, risikostyring eller forretningsudvikling?
Forfattere: Hanne Søndergaard Birkmose, Nis Jul Clausen og Lars Ohnemus
Udgivelse: 2017 - nr. 1
Antal sider: 8

Ud fra en juridisk synsvinkel analyserer artiklen udviklingen i de regulatoriske tiltag på det finansielle område med særlig fokus på krav til bestyrelsen i danske pengeinstitutter. I diskussionen heraf inddrages nogle af resultaterne fra en større spørgeskemaundersøgelse blandt ledelsesmedlemmer i pengeinstitutter. Afslutningsvis opstilles der en række anbefalinger vedrørende fremtidig lovgivning indenfor dette område.