Markedsbaserede solvensmål for banker – en diskussion

50,00DKK

Kategori:

Beskrivelse

Titel: Markedsbaserede solvensmål for banker - en diskussion
Forfattere: Anders Grosen og Johannes Raaballe
Udgivelse: 2016 - nr. 3
Antal sider: 8

Artiklen diskuterer markedsbaserede solvensmål og finder, at det er vigtigt at relatere bankens markedsopgjorte egenkapitalmæssige styrke til den markedsopgjorte risiko på bankens akriver, da højere risiko stiller tilsvarende højere krav til bankens markedsopgjorte egenkapital. Artiklen bringer også en rangliste for de danske børsnoterede banker baseret på MSolvens-målet. Listen viser, at der aktuelt er finansiel stabilitet i den danske banksektor, om end godt en håndfuld mindre banker stadig er truede. Den enkelte bank bør stræbe efter at have en MSolvens på mindst 4 standardafvigelser for at sikre finansiel stabilitet for den enkelte bank og dermed finansiel stabilitet i den danske banksektor.