Nr. 1 – 2018

350,00DKK

Kategori:

Beskrivelse

Indhold:
1) Leder: Blockchain to be - Bitcoin not to be
2) Bitcoin - kryptisk valuta, spekulativt aktiv eller disruptiv teknologi?
3) Bitcoin futures - en indledende analyse
4) Blockchain - hvad er det, hvordan bruges den, og hvorfor er den vigtig?
5) Finans/Invest Årsrapport 2017
6) Reguleringen af bankernes virksomhedsområde i lyset af digitaliseringen

Leder: Blockchain to be - Bitcoin not to be
Af Ken L. Bechmann
Parallelt med meget store stigninger og fald i kursen på Bitcoin har der været meget opmærksomhed rettet mod anvendelsesmuligheder af kryptovalutaer og den underliggende blockchain-teknologi. Dette nummer af Finans/Invest bidrager til denne diskussion gennem flere artikler. Denne leder drister sig til at komme med en konklusion. Kursudviklingen i Bitcoin synes primært at være drevet af spekulation, og det virker sandsynligt, at en anden - måske endnu ikke eksisterende kryptovaluta - vil vinde kapløbet om at være løsningen på de udfordringer, som ønsket om en kryptovaluta er et udtryk for. Omvendt synes der at være så mange mulige anvendelser af blockchain-teknologien, at vi her nok kun så småt er begyndt at se toppen af isbjerget.

Bitcoin - kryptisk valuta, spekulativt aktiv eller disruptiv teknologi?
Af Søren Plesner
Artiklen betragter udviklingen i værdien af Bitcoin og stiller spørgsmålet, om der er en boble i Bitcoin - eller om prisudviklingen kan forklares ved nogle mere fundamentale karakteristika ved denne og andre kryptovalutaer eller måske af nogle teknoøkonomiske udviklingstendenser. Det er svært at komme med et entydigt svar på spørgsmålet, men ifølge artiklen er der flere forhold, der tyder på en boble.

Bitcoin futures - en indledende analyse
Af Søren Bundgaard Brøgger
Med introduktionen af et futures-marked er Bitcoin-eksponering blevet tilgængelig for en bredere gruppe af investorer, som hidtil ikke har kunnet eller villet tilgå det underliggende marked for Bitcoin. Artiklen finder, at kontrakterne umiddelbart favoriserer spekulanter på bekostning af hedgers og arbitragører, og analyserer, hvorledes futures-priserne kan indeholde væsentlig information om spekulaternes forventning til den fremtidige prisudvikling.

Blockchain - hvad er det, hvordan bruges den, og hvorfor er den vigtig?
Af Sophie Holm og Alexander Avanth
Blockchain er selve teknologien bagved Bitcoin - en teknologi, som artiklen konkluderer, har potentialet til at ændre måden, vi udveksler aktiver på, i samme grad som internettet ændrede måden, vi udveksler information på. Ved at ændre på udbud af finansielle services og udveksling af værdi udfordres bankernes og hele den etablerede finansverdens eksistensgrundlag. Artiklen giver en introduktion til blockchain og diskuterer forskellige anvendelser af teknologien.

Finans/Invest Årsrapport 2017
Igen i år indeholder årets første nummer en årsrapport for Finans/Invest i form af en række nøgletal vedr. tidsskriftet i 2017 sammenlignet med de tre foregående år. Samtidig benyttes lejligheden til at sende en meget stor tak til de mange personer, der på forskellig vis har bidraget til at skabe disse resultater.

Reguleringen af bankernes virksomhedsområde i lyset af digitaliseringen
Af Michael Camphausen
Artiklen beskriver og analyserer de regulatoriske rammer for bankernes aktiviteter - det såkaldte virksomhedsområde - i lyset af den nye digitale virkelighed med nye finansteknologiske forretningsmodeller (fintech) og andre teknologibaserede aktører på det finansielle område (newtech). Artiklen rejser således det højaktuelle spørgsmål, om den finansielle regulering af bankernes virksomhedsområde er tidssvarende, eller om det er blevet tid til en modernisering af reguleringen i lyset af digitaliseringen.