Nr. 2 – 2018

350,00DKK

Varenummer: 1523-1-1-1 Kategori:

Beskrivelse

Indhold:
1) Leder: Virksomhedsopkøb, børsnoteringer og ledelsesaflønning
2) Virksomhedsopkøb fejler for de fleste - men sjældent for de dygtigste
3) Multipelværdiansættelse - Valg af sammenlignelige virksomheder baseret på fundamentale value drivers
4) Børsnotering - gør det selv!
5) Ledelsesaflønning - hvad siger bestyrelserne og direktørerne egentlig selv?
6) Tidspension med garanti

Leder: Virksomhedsopkøb, børsnoteringer og ledelsesaflønning
Af Ken L. Bechmann
Dette nummer af Finans/Invest indeholder blandt andet tre artikler, der sætter fokus på aktuelle emner med stor relevans i forhold til selskabers værdiskabelse - nemlig et studie af succesfulde virksomhedsopkøb, gennemgang af en gør det selv-børsnotering, og diskussion af en række centrale aspekter omkring ledelsesaflønning. I denne leder diskuteres primært betydningen af og udfordringerne med virksomhedsopkøb, men der knyttes også et par kommentarer til muligheden for billigere børsnoteringer og betydningen af hensigtsmæssig design af ledelsesaflønning.

Virksomhedsopkøb fejler for de fleste - men sjældent for de dygtigste
Af Peter Zink Secher
Op imod ni ud af ti M&A-deals skaber ikke værdi for den opkøbende virksomhed. Men samtidig ser nogle få virksomheder ud til konsekvent at have succes gennem opkøb. Denne artikel sammenfatter et større analysearbejde af disse virksomheder og giver på basis heraf opskriften på værdiskabende virksomhedsopkøb. Et vigtigt udgangspunkt er at undgå de opkøb, der ikke giver mening for virksomheden. For de opkøb, der fortages, er det helt centralt, at opkøbet er solidt forankret i den opkøbende virksomheds strategi og forretningsmodel, og at der er fokus på værdiskabelsen både før, under og efter et opkøb er foretaget.

Multipelværdiansættelse - Valg af sammenlignelige virksomheder baseret på fundamentale value drivers
Af Jens Overgaard Knudsen, Simon V. Kold og Thomas Plenborg
Denne artikel udvikler og tester en ny metode til identifikation af sammenlignelige virksomheder i forbindelse med multipelværdiansættelse. Metoden går under navnet SARD-metoden og identificerer sammenlignelige virksomheder baseret på variable, der måler lønsomhed, vækst og risiko. Baseret på data fra S&P 1500 viser artiklen, at SARD-metoden giver mere præcise værdiestimater end branchetilhørsforhold. For markeder som det danske med relativt få selskaber må det forventes, at SARD-metoden vil være en forbedring i forhold til udvælgelsen af sammenlignelige selskaber.

Børsnotering - gør det selv!
Af Anne Dorthe Hermansen
For små virksomheder kan en børsnotering være en virkelig god vækstplatform. Der har længe været debat om, hvad der skal til, for at flere små vækstvirksomheder vælger at blive børsnoteret i Danmark. Denne artikel handler om en utraditionel børsnotering - en 'Gør det selv-model' - som illustrerer, at den barriere, der handler om, at det er dyrt og besværligt at notere, kan fjernes. Hvis der udvikles en "kogebog" for små virksomheder, behøver børsnotering ikke at være en dyr og besværlig rejse.

Ledelsesaflønning - hvad siger bestyrelserne og direktørerne egentlig selv?
Af Ken L. Bechmann
Denne artikel præsenterer og diskuterer resultaterne af en større spørgeskemaundersøgelse om emnet foretaget blandt medlemmer af Bestyrelsesforeningen. Selv om respondenterne generelt finder niveauet passende, rejses der bl.a. kritik af både enkeltsager og af den generelle transparens om ledelsesaflønning. Endvidere viser resultaterne, at respondenterne generelt finder det relevant at stramme op i forhold til design af incitamentsaflønning specielt med henblik på større fokus på den langsigtede værdiskabelse i virksomhederne.

Tidspension med garanti
Af Agnieszka Konicz Bell og Kenneth Bruhn
Pensionsprodukter med garanti vækker stor interesse hos pensionsopsparerne. Det er dog ikke altid nemt at gennemskue, hvad garantien går ud på, og om prisen æder hele afkastet. Denne artikel analyserer markedsrenteproduktet Tidspension med særlig fokus på garantien, som kan tilknyttes produktet. Artiklen forklarer, hvordan garantien fungerer, og undersøger værdien af garantien for kunderne og risikoen i garantien for selskabet.