Nr. 3 – 2017

350,00DKK

Kategori:

Beskrivelse

Indhold:
1) Leder: Aktiv kontra passiv forvaltning
2) Samfundsøkonomiske bivirkninger ved passiv investering
3) Index Investments and the integration of ESG
4) Aktive fonde head-to-head mod passive alternativer
5) Ranglisten over bankernes soliditet - en smiley-ordning for bankerne
6) Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet

Leder: Aktiv kontra passiv forvaltning
Af Ken L. Bechmann og Lasse Heje Pedersen
Fordele og ulemper ved aktiv og passiv forvaltning har fået fornyet opmærksomhed blandt andet i forbindelse med den forestående implementering af MiFID II. Som bidrag til denne diskussion indeholder dette nummer af Finans/Invest tre artikler, der behandler aktiv og passiv forvaltning fra forskellige vinkler. Denne leder forklarer, hvorfor valget mellem aktiv og passiv forvaltning er mere kompliceret, end hvad man kunne tro ved første øjekast, og konkluderer, at der vil være plads til - og behov for - begge typer forvaltning.

Samfundsøkonomiske bivirkninger ved passiv investering
Af Michael Clemens og Lars Bo Bertram
Passive indeksinvesteringer synes at have negative bivirkninger på aktiemarkederne. Noget tyder ydermere på, at øget kapitalkoncentration (drevet især af passive indeksfonde) kan medføre kartellignende tilstande på markederne for almindelige Investeringsprodukter og -services. Fokus fra regulatorer og politikere bør derfor også inkludere overordnede samfundshensyn og ikke kun indeksfondes omkostningsfordele. Billige indeksfonde for den enkelte investor kan ende med at være dyrt købte for samfundet som helhed.

Index investments and the integration of ESG
Af Matti Tammi
Denne artikel beskriver den accelererende udbredelse af indeksfonde og ETF'ere samt deres anvendelse i moderne porteføljestrategier. Artiklen diskuterer endvidere de væsentligste årsager til den voksende udbredelse og konkluderer herpå, at væksten forventes at fortsætte. I forlængelse heraf redegør artiklen for, hvorledes et tilsvarende øget fokus på environmental, social and governance (ESG) forhold i porteføljer giver udfordringer for indeksfonde og ETF'ere og forskellige muligheder for at adressere disse.

Aktive fonde head-to-head mod passive alternativer
Af Nikolaj Holdt Mikkelsen
I takt med øget bevågenhed om aktive forvalteres manglende formåen og investorernes flugt mod billigere, passive alternativer er bl.a. fremført, at performanceevaluering mod forvalternes egne benchmarks er unfair. Argumentet er, at markedseksponeringen ikke kan opnås uden omkostninger. Morningstar Active/Passive Barometret evaluerer performance i amerikanske, aktivt forvaltede fonde mod passive alternativer og adresserer dermed kritikken. Denne artikel ser nærmere på, hvordan aktive fonde klarer sig, når benchmark ikke er markedsafkastet men et komposit af passive alternativer.

Ranglisten over bankernes soliditet - en smiley-ordning for bankerne
Af Ken L. Bechmann
Artiklen Raaballe (2017) i dette nummer af Finans/Invest præsenterer en ultimo 2016-rangliste over de danske, børsnoterede bankers soliditet. Redaktøren knytter i denne minileder et par kommentarer til ranglisten. Det fremføres specielt, at ranglisten, udover at fungere som en smiley-ordning om tilstanden i de enkelte banker, kan erindre om, at nogle banker stadig er svagt kapitaliseret, og at disse fortsat bør have fokus på at få øget robustheden til gavn for den finansielle stabilitet.

Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet
Af Johannes Raaballe
Baseret på MSolvens indeholder denne artikel en rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet opgjort ultimo 2016 suppleret med forfatterens kommentarer til betydningen af en banks placering på ranglisten samt udviklingen i ranglisten i perioden 2014 til 2016. Formålet med listen er at bidrage med information om, i hvor høj grad de enkelte banker kan opfattes som sikre.