Nr. 6 – 2016

350,00DKK

Kategori:

Beskrivelse

FI2016-06-forside

Indhold:
1) Leder: Environmental, Social og Governance og aktivt ejerskab: betydning og nye anbefalinger
2) Alpha og ESG: Giver bæredygtighedsanalyser værdi i forvaltning af aktier?
3) Optimal kapitalstruktur i et nulrentesamfund
4) Udviklingen i danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika hen over bankkrisen
5) Nobelprisen i økonomi 2016: Oliver Hart og Bengt Holmström

Leder: Environmental, Social og Governance og aktivt ejerskab: betydning og nye anbefalinger
Af Ken L. Bechmann
Den første artikel i dette nummer af Finans/Invest diskuterer Environmental, Social og Governance (ESG) i forhold til at skabe forbedret aktieafkast. Den tredje artikel går i dybden med udviklingen i danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika hen over bankkrisen. ESG og herunder også aktivt ejerskab har igennem en årrække været genstand for megen opmærksomhed der er blevet intensiveret den seneste tid blandt andet i form af to helt nye anbefalinger om henholdsvis ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Denne leder diskuterer emnet og de to anbefalinger i forlængelse af disse artikler.

Alpha og ESG: Giver bæredygtighedsanalyser værdi i forvaltning af aktier?
Af Søren Larsen
ESG, kort for Environmental, Social og Governance faktorer, handler kort og godt om at identificere nøgletal, der indeholder informationer af finansiel relevans for selskabet, men som ikke beskrives af de traditionelle finansielle nøgletal. Tanken er, at disse informationer vil give investor et mere retvisende billede af de risici og muligheder, som selskabet står overfor. Tesen er, at veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og de udfordringer, samfundsudviklingen byder, er bedre investeringer. Nogle investorer anvender disse informationer med det mål at skabe bedre afkast, mens andre investorer anvender disse informationer med det formål at begrænse eksternaliteter forbundet med deres investeringer. Artiklen diskuterer, om ESG kan anvendes til at forbedre afkastet.

Optimal kapitalstruktur i et nulrentesamfund
Af Michael Møller og Claus Parum
Negative renter er nu reglen og ikke undtagelsen for statsobligationer i store dele af verden. Med negative renter - eller blot med renter tæt på 0 - er der grund til at genbesøge den klassiske teori om optimal kapitalstruktur. I artiklen argumenteres for, at man med fordel kan se på den årlige skattefordel ved gæld og afveje den mod den årlige ulempe ved gæld i form af omkostninger ved 'financial distress', rentemarginal osv. Det konkluderes, at den årlige skattefordel ved gæld er ubetydelig ved det nuværende renteniveau, og at børsnoterede selskaber derfor kraftigt bør overveje højere egenkapitalfinansiering.

Udviklingen i danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika hen over bankkrisen
Af Johannes Raaballe og Nadja Schwabach
Danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika er blevet væsentligt forbedrede hen over den danske bankkrise. Den ene grund hertil er, at de banker, der mistede navneskiltet under bankkrisen, havde dårligere corporate governance karakteristika end de banker, der overlevede bankkrisen. Den anden grund skal findes i, at de overlevende banker forbedrede deres corporate governance karakteristika væsentligt hen over bankkrisen. Det er således et glædeligt budskab, om end på en kedelig baggrund, der præsenteres i denne artikel. Men der er stadig plads til forbedringer, ikke mindst i store og veldrevne banker som Jyske Bank, Sydbank og Ringkjøbing Landbobank.

Nobelprisen i økonomi 2016: Oliver Hart og Bengt Holmström
Af Peter Norman Sørensen
Oliver Hart fra Harvard og Bengt Holmström fra MIT er årets modtagere af Sveriges Riksbanks økonomipris til Alfred Nobels minde. Denne korte artikel beskriver deres forskningsbidrag inden for finansiering og investering.