Redaktion

Redaktion

Redaktører

Peter Andreas Bøggild var redaktør helt frem til 1980. I mellemtiden overgav DMK-folkene udgiverrettighederne til Forlaget John Vabø A/S. I 1980 overgik bladet til Børsinformation i Klaus Riskær Pedersens regi. Christian Kaasen var redaktør fra 1980 og afløstes i 1982 af Richard Bonnichsen.

Klaus Riskær Pedersen overtog selv redaktionen af bladet i en kort periode i 1984. Svingdøren stopper foreløbig med, at undertegnede bliver redaktør fra slutningen af 1984 på baggrund af følgende historie: Jeg havde indsendt et vistnok udmærket, men dog foreløbigt udkast til en artikel til redaktøren. Næste gang jeg så udkastet var det optrykt i Finans/Invest i den foreløbige version. Det blev til et frontalt angreb på redaktøren, der svarede igen ved at tilbyde undertegnede posten som redaktør. Og herved blev det. Og sådan har det været siden.

Mod slutningen af 1989 blev det klart, at tidsskriftsvirksomhed ikke længere lå indenfor Riskær-koncernens naturlige virkeområde, så ved et management buyout overtog redaktøren udgiverrettighederne for 1 kr.!

Efter 30 år som redaktør af Finans/Invest og de sidste 25 år også som eneejer har Anders Grosen valgt at sælge Finans/Invest og stoppe som tidsskriftets redaktør fra den 1. januar 2014. Køberen er Finansforeningen (FF), der som formål har at fungere som et fagligt forum på højeste internationale niveau for professionelle inden for finans og investering. Det forventes således, at overtagelsen kan skabe synergi for både FF og Finans/Invest. For fortsat at sikre at Finans/Invest er uafhængig af særinteresser og bevarer sit høje faglige niveau, har FF indgået aftale med Institut for Finansiering, CBS, der sikrer Finans/Invest en uafhængig redaktør.

Ken L. Bechmann
Redaktør

 

 

Posted in Uncategorized.